Pagina wordt geladen ...
Direct contact? Call with +31 528 - 74 52 00 or mail to: info@klaverbicycleparking.com

klaver-is-sponsor-van-nationaal-fietscongres

In talloze maatschappelijke discussies speelt de fiets een toenemende rol van betekenis: bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid, mobiliteit, krimp en vergrijzing. Meer dan ooit is visie vereist en moeten tegelijkertijd concrete antwoorden geformuleerd worden rond thema’s als veiligheid, impact van de elektrische fiets, stallingsvraagstukken, marketing en communicatie, doelgroepenbeleid, infrastructuur, ontvlechting en dergelijke.

Daarom is het goed om op één dag alle in Nederland aanwezige kennis en ervaring te bundelen. En samen op zoek te gaan naar antwoorden.

Klaver maakt fietsparkeren aangenaam en wil graag haar fietsparkeerkennis delen en is daarom ook sponsor op dit congres. http://nationaal-fietscongres.blogspot.nl/p/info.html

7-11-2012