Pagina wordt geladen ...
Direct contact? Call with +31 528 - 74 52 00 or mail to: info@klaverbicycleparking.com

Sustainable business

 

CO2 Prestatieladder

Klaver heeft in 2010 het certificaat CO2 Bewust behaald op niveau 3. In 2011 is aan de eisen van niveau 4 en 5 voldaan en daarmee heeft Klaver nu het CO2 certificaat niveau 5 behaald.

Voor niveau 5 is het onderstaande nodig:
A) Inzicht in de eigen CO2 uitstoot, direct en indirect.
B) Vaststelling van de eigen ambitie om dit te reduceren.
C) Deelname aan initiatieven om ambitie te behalen.
D) Transparantie over eigen uitstoot en reductie ambitie.

Voor niveau 5 is inzicht in de eigen CO2 uitstoot noodzakelijk voor scope 1, 2 en 3. Dat zijn de activiteiten waarbij CO2 vrijkomt welke onderstaand zijn weergegeven:

Scope 1:
- Emissies van koudemiddelen uit airconditioning.
- De gebruikte brandstoffen op de bedrijfslocatie zelf
- Brandstofverbruik door zakelijk verkeer in personenauto’s

Scope 2:
- Zakelijk luchtverkeer
- Zakelijk verkeer in personenauto’s in bezit van medewerkers Klaver.
- Emissies door de productie van elektriciteit.

Scope 3:
- Indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie
- Uitstoot leveranciers en onderaannemers

Mobiliteit

Veel ondernemers gaan voorbij aan het feit dat bijna 50% van de voertuiggerelateerde kosten wordt bepaald door het brandstofverbruik. U begrijpt dat een laag verbruik dus direct bijdraagt aan minder kosten.

Ons eigen wagenpark bestaat uit klasse A/B type auto’s, daarnaast stimuleert Klaver zijn medewerkers om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer.

Van onze leveranciers verwachten wij hetzelfde. Onze vervoerders maken bijvoorbeeld gebruik van vrachtwagens met lage CO2-uitstoot.

Digitaal factureren

Duurzaam denken is goed, duurzaam doen is beter!

Klaver Fietsparkeren biedt u Factuur Digitaal. Wij factureren digitaal en ontvangen facturen graag via: finance@klaverfietsparkeren.nl.
Dit levert een energie- en CO2 besparing op en is ook nog eens efficiënt, servicegericht, veilig en snel.

Zie onderstaand de overige documenten welke betrekking hebben op de CO2-prestatieladder:

- Beleidsverklaring Energie
- Beleidsverklaring Klaver Fietsparkeren versie 8
- Energie Management Programma versie 1.4
- Communicatieplan
- Keteninitiatieven
- Kwaliteitsmanagement Plan voor o.a. CO2 Inventarisatie

Bekijk ook de rapportages van de voorgaande jaren:

- Rapportage scope 1, 2, 3 2015
Rapportage scope 1, ,2, 3 eerste half jaar 2016
Rapporage scope eerste halfjaar 2015
Rapportage scope 1, 2, 3 2012 - 2014
Rapportage scope eerste halfjaar 2014
Rapportage scope eerste halfjaar 2013
Rapportage scope tweede halfjaar 2012 (totaal)
Rapportage scope eerste halfjaar 2012
- Rapportage scope 1 & 2 2011